Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po odbyciu aplikacji notarialnej, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego i pracy w charakterze asesora notarialnego, decyzją Ministra Sprawiedliwości zostałam powołana na stanowisko notariusza. Siedziba mojej Kancelarii Notarialnej została wyznaczona w Łodzi i mieści się przy ulicy Piotrkowskiej 82.

Notariusz
Kinga Jóźwiak

Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie dokonywanych czynności działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

wybrane czynności

  • umowy sprzedaży, darowizny, etc.

  • poświadczenia własnoręczności podpisu

  • testamenty, także z zapisem windykacyjnym